There might be a more suitable language version for you: Change language Close

MÅLA FÖNSTER

Oftast tittar du ut genom dem, men ibland tittar du på dem. Och då funderar du kanske på att måla om. Men hur vet man att det är dags? I bågarnas bottenstycke är fönstren som känsligast. Ser du sprickor i kittet och färgen här, betyder det att något behöver göras. Vi tycker att du ska rama in din utsikt på ett snyggt sätt.

1. FÖRARBETE

Ett bra förarbete ger ett lyckat slutresultat. Börja med att tvätta, skrapa, slipa, grundolja och kitta innan du sätter igång. Då klarar sig dina fönster längre utan att du behöver göra om arbetet.

TÄTA LÄCKORNA. För att det ska vara idé att måla måste träet vara torrt, och glas och kitt vara intakta. Annars förstörs fönstret av fukten som tränger in i träet. Om du behöver lägga på nytt kitt eller kompletteringskitta, börja med att lyfta av fönsterbågarna. Ta bort rester av tätningslister och rengör med målartvätt. Peta sedan bort löst kitt. Tryck försiktigt med en kniv mellan kittet och trästycket, aldrig mot glassidan! Grundolja och grundmåla fönsterbågen. Vänta tills grundfärgen har torkat innan du börjar kitta, och använd kittkniv

SLÄPP PISTOLEN! Använd inte värmepistol för att lossa gammal färg. Risken är stor att glasrutan spricker. Värm istället med en IR-lampa som du kan hyra hos färghandlaren.

SKYDDA BESLAGEN. Skruva bort fönstrets beslag. Smörj in kopplingsbeslagen mellan dubbla fönster med vaselin. Det skyddar mot färgkladd.

SKRAPA KARMEN. Är karmen målad flera gånger? Börja i så fall med att skrapa ur falsar och skarvar. Annars kan färgen bli för tjock så att fönstret inte kan stängas.

GRUNDA ORDENTLIGT. Det är viktigt att fönstren är ordentligtgrundade, även utvändigt, med penetrerande grundolja under färgen. Slipa allt som ska målas. Vädergrånat trä slipas ner till friskt trä. Grundolja sedan alla trärena ytor, även kittfalsar. Var noga med att mätta allt ändträ med olja. Låt grundoljan dra i 30–60 minuter innan du målar över med grundfärg.

2. MÅLNING

Måla dina fönster på våren eller sommaren, då värmen gör att fukten snabbt torkar ur träet. Du kan då lyfta av fönsterbågarna och måla dem utomhus.

ANVÄND RÄTT FÄRG. Fönster är sämre isolerade än övriga delar av fasaden och utsätts ständigt för fukt och kondens pga. temperaturskillnader mellan ute och inne. Därför är det viktigt att måla fönstrets utsida med en särskild utomhusfärg och insidan och utrymmet mellan utsida och insida med inomhusfärg. Följ din färghandlares rekommendationer.

NYTT KITT. Lägg på det nya kittet i samma tjocklek och vinkel som det befintliga. Doppa kittkniven i såpvatten innan du jämnar till, så får du en jämn yta. Var noga med att kittet kommer ca 1 mm innanför synlig kant på motliggande sida. Detta för att du ska kunna måla ut färgen 1 mm på glaset utan att det syns från den andra sidan.

SÅ MÅLAR DU. Arbeta in färgen med penseln och var noga med vinklar och hörn. Avsluta med ett lätt, långt drag som ger färgen en slät yta. Vänta sedan tills färgen stelnat innan du slår ihop och sätter tillbaka dem. Annars blir det svårt att öppna dem igen.

GÅ ÖVER GRÄNSEN. Färgen ska täcka ca 1 mm av glaset när du målar kitt och bågar. Då bildas ett lock som hindrar vatten från att tränga in mellan glas och kitt.

3. EFTERARBETE

Om du följt råden ovan bör dina fönster hålla sig fina åtminstone åtta, tio år. Varje år kan du tvätta fönstren och titta efter sprickor i färgen. Dessa kan slipas lite lätt och bättras på.