There might be a more suitable language version for you: Change language Close

Vår utmaning har varit densamma sedan 1946.

Att göra det lättare att måla har alltid varit utmaningen för Anza. Det hela började i blygsam skala år 1946 och idag är Anza ledande inom måleriverktyg i Norden, med ett ständigt uppdaterat sortiment och betydande export.

Man blir inte marknadsledare av en slump. Vi har blivit det genom att lyssna på dem som använder våra produkter. Yrkesmålare och gör-det-självare har ständigt gett oss värdefulla inblickar i måleriarbetet, och det har hjälpt oss att utveckla rätt produkter.

Och så har vi varit nyfikna och velat testa nya möjligheter för att underlätta målandet. Vi började till exempel tillverka rollers redan 1960 och några år senare samarbetade vi för första gången med industridesigners, något som var unikt då.

Våra huvudmarknader är Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien, men vårt försäljningsnät spänner över stora delar av världen. Anza har totalt omkring 250 anställda, varav 140 i Sverige. Sedan 2012 ägs vi av Orkla och är en del i Orkla House Care AB.

Vi tänker förstås inte bara på vår egen produktutveckling och tillväxt. Vi tar även ansvar för allas vår gemensamma framtid. Därför är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004, och vi kontrollerar noggrant vår tillverkning, från råvara till färdiglevererad produkt. Anza är även certifierat enligt FSC® (FSC-C108031) Forest Stewardship Council®.

Men trots storleken och framgången glömmer vi inte bort varför vi finns. Utmaningen, att göra det lättare att måla, finns alltid kvar. Och så länge som det finns nya vägar att pröva kommer vi aldrig att vara nöjda.

 

Relaterat